Защо болни възрастни хора от район “Северен” не могат да ползва трапезариите за диетично и диабетично хранене?

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ПИТАНЕ

от Даниела Желязкова – общински съветник от ДСБ-Пловдив

ОТНОСНО: Ново разпределение на позициите за социална услуга „Извършване на хранене в трапезарии за диетично и диабетично хранене на територията на район „Северен“

Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Кмете,

В приемната ми на общински съветник постъпи протестно писмо от столуващите в диетичните трапезарии граждани на район „Северен“. В него те изразяват възмущение и тревога от факта, че от 1.01.2011 г. Нямат възможност да ползват тази социална услуга. Разпределението на позициите за хранене на диетично и диабетично болни възрастни хора досега е ставало на база на условно деление на район „Северен“ на бивше Пето и Шесто кметство. Така живеещите в двете половини на района имат възможност за ползване на тази услуга. От началото на тази година живущите от шест квартала /бивше Шесто кметство/ са лишени от тази възможност, защото определените трапезарии се намират на много голямо разстояние от тях. Ползвателите са на възраст от 70 до 95 години, с минимални пенсии и трудноподвижни. На своята жалба протестиращите са получили типично бюрократичен отговор, в който им е обяснена фактическата обстановка – нещо, което те знаят и усещат на гърба си. Потърпевшите са създали инициативен комитет и са решени да продължат протестите на всички нива. Искането им е ного простичко – да имат възможност да ползват трапезария, до която могат лесно да стигат.

Г-н Кмете, моля да получа писмен отговор, който да бъде прочетен на следващата сесия на Общинския съвет за действията, които ще предприемете за решаване на възникналия проблем.

Даниела Желязкова - Общински съветник от Демократи за силна България 28.01.2011 г.

сподели ме