За нас

В Учредителното събрание на партията участваха над 50 делегати от четирите района на Пловдив – Централен, Южен, Северен, Източен, Западен и ж.к. Тракия.

Учредяването на градската организация на ДСБ Пловдив се състоя на 20 януари 2005 година. В присъствието на над 1000 членове и симпатизанти и на председателя Иван Костов се състоя избор на ръководство. За председател на градската организация на ДСБ бе избран Божидар Здравков – общински съветник. Освен него в ръководството влязоха К. Докторова, М. Трингова /район Централен/, д-р Ал. Стайков, Н. Кисьов /район Южен/, Г. Караджов /ж.к.Тракия/ и др. На Парламентарните избори 2005 година Пловдив бе представен от един депутат – първият в листата господин Иван Костов зае място в София – доктор В. Паница.

Настоящето ръководство на общинската организация на ДСБ Пловдив е избрано на 15,06,2016г. с

председател

Йордан Иванов

и членове:

зам председател – Кирил Янкулов

Председателството включва и председателите на районните организации на ДСБ: Район Южен – Стефан Пейков, Северен – Николай Георгиев, Западен – Драгомир Иванов, Източен – Тодор Марев, Централен – Явор Беров и Тракия – Недялка Караджова.

По силата на устава на ДСБ – председателят на общинската организация на ДСБ Пловдив е и член по право на националното ръководство на ДСБ.