Даниела Желязкова: Програмата за управление на общинските имоти не трябва да бъде извънредна точка в дневния ред

На днешната сесия на Общински съвет Пловдив Даниела Желязкова изрази мнение по отношение извънредно включената в дневния ред Програма за управление на общинските имоти: “Такава програма трябва да бъде приета само със съгласието на тази зала. Притеснена съм, че тя влиза за разглеждане, без да е минала предварително по комисии. Предлагам председателят на Общинсия съвет да изиска писмено становище от всички комисии по отношение на приемането на тази годишна програма. Това, което се случва днес – тя да бъде извънредно добавена към годишната програма за приватизация, е крайно нежелателно. Предлагам това предложение да бъде оттеглено за следваща сесия, докато програмата се разгледа по комисии.”

Предложението обаче не беше прието от мнозинството.

сподели ме