Спас Гърневски: Бюджет 2010 не е съгласуван с гражданското общество

Изказване на Спас Гърневски на днешната сесия на Общински съвет Пловдив по отношение приемането на Бюджет 2010.

Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В бюджета на един град не трябва да има политика, но в управлението на един град трябва да има политика на бюджета, политика на управлението. Политика от гръцки означава ” изкуство да управляваш”.

За да има политика на бюджета, трябва да има въведени правила за управлението на един град. Основното правило, водещото правило за всяко управление, е конкретната програма в отделните ресори с изведени и подредени в нея приоритети. Това липсва в управлението на Пловдив цели 10 години. Липсва Програма, предложена от управляващите, обсъдена от структурите на гражданското общество, актуализирана и приета с гласуване от Общинския съвет.

Когато има такава програма, обсъждането и приемането на бюджета е лесно и приятно занимание – просто наличните и привлечените средства се разпределят по приоритетите, които целият град чрез своите структури и Общинският съвет са приели. Останалото е контрол и отчет по изпълнението. Надявам се, че следващото управление на Пловдив в което непременно ще участва и „синята коалиция” отново ще възстанови принципите на управление, в което основна роля ще играят и структурите на гражданското общество.

Относно 30-милионния заем за асфалтиране на 400 вътрешно квартални улици, които по мое изчисление са с обща дължина над 100 км заявявам: Бих подкрепил този кредит, ако преди това видя подписани поименни графици за ремонт, подмяна и полагане на необходимата подземна инфраструктура с В и К, Ситигаз и окабеляващите субекти, което да предхожда полагането на асфалта. Така ще сме сигурни, че тези 30 млн. няма да отидат на вятъра и след като асфалтираме дадена улица най-малко 10 години няма да я разкопаваме отново.

И за още нещо ние от ДСБ настояваме категорично – да ни се представи пълен отчет за 50 млн. заем изтеглен в предишния мандат също за ремонт на улиците. Според сметките Ви, ако с 30 млн. ще асфалтирате 100 км. улици, то с онези 50млн. е трябвало да се асфалтират близо 170 км. Убеден съм, че не може да посочите дори 1/3 от тези километри. Докато не получим отговор на тези въпроси не можем да подкрепим бюджета на Пловдив за 2010 г.

сподели ме