Даниела Желязкова: “Който иска да прави автомивка, да плаща наем по 14 лева на квадрат.”

Позиция на г-жа Даниела Желязкова, изразена на сесията на Общински съвет – Пловдив на 23 септември 2010 по отношение на поредния спор за отдаването под наем на спортните площадки.

Моята позиция относно спортните площадки и начина на стопанисване е публично известна и няма да повтарям онова, което вече се уморих да говоря. В случая ще коментирам само настоящото решение. То е поредният абсурд и поредното черно петно, което ще си лепне Общински съвет, ако го гласува. Защо?

Пак ще цитирам поредните наредби и закони, които не допускат изграждане на обекти, по-големи от 30 кв.м. в територии, озеленени такива, какъвто е всъщност и тази.

Г-н Титюков се опита да оспори това ми твърдение с аргумента, че спортните площадки, спортът за деца, тяхното здраве са от голямо обществено значение и заради това допускаме обслужващи обекти в спортната площадка, а именно – съблекални, тоалетни, санитарни възли и подкрепителни пунктове за децата, които спортуват (вода, кафе, чай, тонизиращи напитки) – да бъдат разрешени и да бъдат изградени. И моят въпрос е, но не чакам отговор: Каква е обществената значимост на автомивката, свързана със спортната площадка? Това ли е най-значимият обект и проблем на Пловдив? Има ли значение дали клетките са закрити или открити, след като достъпът до тях е свободен и минаващ през сервитута дори на тази спортна площадка?

И още нещо: Абсолютно съм убедена, че в случая се ползва онзи текст, който се гласува като промяна в тарифата, а именно – на обслужващия обект да се начисляват 2 лева на квадратен метър такса. Нека да има автомивки, хората ги ползват и това е услуга, която е развита в Пловдив. Но не по този начин през спортните площадки и с лъжата, че го правим в името на децата и спорта. Да си кандидатства по схема и да плаща 14 лева на квадратен метър, каквато е тарифата. А не да заобикаля наредби, закони.

Всъщност лицето, което е кандидатствало, не е виновно. Виновен е този, който го е допуснал, който е приел, че това е нормално условие. И аз в случая категорично обвинявам заместник-кмета по спорта и бих отишла още по-нататък. Това е поредната проява на лобизъм в частен интерес. Няма да подкрепя това предложение и призовавам колегите общински съветници да не го подкрепят, защото, пак повтарям, това ще бъде поредното черно петно върху авторитета на Общински съвет – Пловдив.

сподели ме