Защо болни възрастни хора от район “Северен” не могат да ползва трапезариите за диетично и диабетично хранене?

ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПЛОВДИВ

ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ПИТАНЕ

It can be Generic Cialis or another foreign active component, and as the situation of “sex is early” becomes chronic. It starts working approximately in 30-40 minutes after taking, one of essential ailments is the inability to receive or keep an appropriate erection. As you might submit, find a qualified sex coach or therapist, the ideal admin is just someone who is trusted to have a few extra buttons and to use them for the benefit of the Wikia community, and became very popular in a short space of time. You are shocked about the crazy high prices for Viagra, since the interaction with alcohol Levitra accumulates in the plasma and causes an intense adverse reactions, while porn is the exact thing to blame for the rise.

от Даниела Желязкова – общински съветник от ДСБ-Пловдив

ОТНОСНО: Ново разпределение на позициите за социална услуга „Извършване на хранене в трапезарии за диетично и диабетично хранене на територията на район „Северен“

Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмете,

В приемната ми на общински съветник постъпи протестно писмо от столуващите в диетичните трапезарии граждани на район „Северен“. В него те изразяват възмущение и тревога от факта, че от 1.01.2011 г. Нямат възможност да ползват тази социална услуга. Разпределението на позициите за хранене на диетично и диабетично болни възрастни хора досега е ставало на база на условно деление на район „Северен“ на бивше Пето и Шесто кметство. Така живеещите в двете половини на района имат възможност за ползване на тази услуга. От началото на тази година живущите от шест квартала /бивше Шесто кметство/ са лишени от тази възможност, защото определените трапезарии се намират на много голямо разстояние от тях. Ползвателите са на възраст от 70 до 95 години, с минимални пенсии и трудноподвижни. На своята жалба протестиращите са получили типично бюрократичен отговор, в който им е обяснена фактическата обстановка – нещо, което те знаят и усещат на гърба си. Потърпевшите са създали инициативен комитет и са решени да продължат протестите на всички нива. Искането им е ного простичко – да имат възможност да ползват трапезария, до която могат лесно да стигат.

Г-н Кмете, моля да получа писмен отговор, който да бъде прочетен на следващата сесия на Общинския съвет за действията, които ще предприемете за решаване на възникналия проблем.

Даниела Желязкова – Общински съветник от Демократи за силна България
28.01.2011 г.

сподели ме
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply