Спас Гърневски: Бюджет 2010 не е съгласуван с гражданското общество

Изказване на Спас Гърневски на днешната сесия на Общински съвет Пловдив по отношение приемането на Бюджет 2010.

Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В бюджета на един град не трябва да има политика, но в управлението на един град трябва да има политика на бюджета, политика на управлението. Политика от гръцки означава ” изкуство да управляваш”.

За да има политика на бюджета, трябва да има въведени правила за управлението на един град. Основното правило, водещото правило за всяко управление, е конкретната програма в отделните ресори с изведени и подредени в нея приоритети. Това липсва в управлението на Пловдив цели 10 години. Липсва Програма, предложена от управляващите, обсъдена от структурите на гражданското общество, актуализирана и приета с гласуване от Общинския съвет. (more…)

Даниела Желязкова: Програмата за управление на общинските имоти не трябва да бъде извънредна точка в дневния ред

На днешната сесия на Общински съвет Пловдив Даниела Желязкова изрази мнение по отношение извънредно включената в дневния ред Програма за управление на общинските имоти: “Такава програма трябва да бъде приета само със съгласието на тази зала. Притеснена съм, че тя влиза за разглеждане, без да е минала предварително по комисии. Предлагам председателят на Общинсия съвет да изиска писмено становище от всички комисии по отношение на приемането на тази годишна програма. Това, което се случва днес – тя да бъде извънредно добавена към годишната програма за приватизация, е крайно нежелателно. Предлагам това предложение да бъде оттеглено за следваща сесия, докато програмата се разгледа по комисии.”

Предложението обаче не беше прието от мнозинството.

Даниела Желязкова: “Липсват Наредба и Програма за управление на общинските имоти”

“Задължение на администрацията е да изготви Наредба за разпореждане и управление на общинските имоти. Това е заложено в Закона за общинска собственост и неприемането й води до големи санкции, наложени персонално на кмета на Общината”, това каза на днешното заседание общинският съветник от ДСБ Даниела Желязкова по повод върнатото от областния управител решение, разгледано като точка 2 на днешната сесия на Общинския съвет. То се отнася за продажба на място в район “Тракия” за паркинг. “В дневния ред на заседанията на Общинския съвет не трябва да се допускат предложения за решения, докато не се приеме подобна наредба. Затова аз предлагам да се отмени решение N 7, взето с протокол N 2 от 21.01.2010 г. с мотиви: липса на приета Наредба за разпореждане и управление на общински имоти.” уточни още Желязкова. (more…)