Политическа позиция на ДСБ относно: Безвъзмездно прехвърляне на община Пловдив и на община Варна на собствеността върху притежаваните от държавата акции от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД

Политическа позиция на ДСБ

относно: Безвъзмездно прехвърляне на община Пловдив и на община Варна на собствеността върху притежаваните от държавата акции от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД

 

 Решението на МС за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху акциите на пловдивския панаир на общините Варна и Пловдив е отказ от защита на интереса на държавата и гражданите и е олицетворение на симбиозата между ГЕРБ и БСП. С това свое решение, Министерски Съвет не решава по никакъв начин проблемите с управлението и бъдещето на пловдивския панаир. То не е основано на икономически реалности и не е плод на визията на държавата за развитието на панаира. А точно обратното – то е индикация за абдикиране на държавата от ангажимента за защита на обществения интерес на гр. Пловдив.

През последните дни правят силно впечатление изказванията на редица политици в града, които отклоняват вниманието от истината за панаира и решението на МС. А тя е, че правителството на ГЕРБ прави подарък на член на изпълнителното бюро на БСП (отговорник за коалиционната политика) Георги Гергов, чрез решението да се даде дял от панаира на община Варна. Това обяснява преговорите, които община Варна води за „откупуването“ на „Дупката“ (парцел в центъра на Варна).

Ние констатираме, че интересът на пловдивчани отново е загърбен за сметка на:

  • Интереса на община Варна, която вероятно ще използва своя дял от панаира за разменна монета за „Дупката“;
  • Интереса на Георги Гергов за по-голямо участие в пловдивския панаир. А той до момента ясно показа, че не е добър стопанин на панаира;

Това потвърждава съмненията за предизборни договорки между ГЕРБ и БСП.

От ДСБ настояваме:

  1. Премиер-министърът да предприеме необходимите действия за отмяна на решението на МС;
  2. МС да запази дела си в пловдивския панаир и да предложи ясна визия за управлението и бъдещето му. Сред възможните решения са прехвърлянето му изцяло на община Пловдив или търсенето на инвеститор, който да поеме конкретни ангажименти.

Ръководството на ПП ДСБ Пловдив

Официален имейл за контакт: plovdiv@dsb.bg

Божидар Здравков: Наглостта на поредния опит за кражба ме потресе

Odobrena ogledalno kato PepaОбщинският съветник Божидар Здравков излезе с декларация на днешната сесия на Обс по повод на събитията около Панаира, в която се казва:

Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмете, уважаеми г-жи и г-да общински съветници граждани на Пловдив. Всички ние първо сме граждани на Пловдив, след това общински съвеници.

Попитах г-н Гърневски предишната сесия как смята да работи за  благото на града като представител на Община в ОС на Панаира. Отговорът му запали искрица надежда – може пък с граждански натиск  да върнем нещо от откраднатото.

Абсолютен наивник на средна възраст +.

Наглостта на поредния опит за кражба ме потресе.

Държавата, от своите 49,3 6%собственост, смята да дари 20 % на Пловдив и 29 % на Варна. Защо на Пловдив? Може би защото  кметът  през 1937-38-39 залага в бюджета помощ за новия Международен панаир, член на UFI, а панаирния комитет сключва заем за обещетение на собствениците на очуждените за панаира имоти? Защо на Варна, а не на Ябланица или Цалапица? Защото г-н Гергов има имот, в който имало археологически находки, и щял бил може би да вдига артцентър (както възстанови къщите в Стария град и сега чужденците чакат с часове да ги разгледат – като катедралата в Барселона и в Кьолн). Не като в Пловдив, където няма център и археологически находки. А освен това Варна е изгубила съревнованието с Пловдив за международен панаир през 30-те години на миналия век. Един вид компенсация, затова по-голям процент.
Как ще стане това? Не се безпокойте, фокусът е отработен многократно, марионетките си знаят ролите.

Първо оценка. Имотът на г-н Гергов, Дупката както я знаят варненци, струва примерно 25 – 30 хил/ м 2. Не съм луд. Във Варна, преди години хотел на Гергов, на груб строеж, беше оценен над 11 000 лв/м 2. От тогава инфлация, супер локация, интерес на арабски шейхове и китайски инвеститори…30 – 40 хил./ м 2 ще дадат.

От друга страна панаирът. Западнал, комари от реката. Никакви приходи – за Община Пловдив, разбира се, не за Гергов. По отчети – само загуби, за 2015 – 1,524 милиона лв. Но благодетелят, съвременният Кудоглу и братя Евлоги и Христо Георгиеви едновременно, ще го вземе просто ей така, от добро сърце.

Уважаеми общински съветници, независимо в какво вярвате – Христос, Мохамед , Буда или в нищо, не забравяйте че повече от 100 000 граждани са ви повярвали. Леви, десни, центристи, патриоти, всички те са ни изпратили тук с надеждата, че ще бъдем по-добри от предшествениците. Ще се борим с всички сили за  интересите на гражданите.

Апелирам към съвестта ви. Обърнете се към вашите депутати, министри, хора във властта. Кажете: спрете, прекалихте!

(Показвам снимката на Гергов и Лукарски). Обещавам, че ще кача в Интернет до тези, имената на всички съветници, които подкрепят това «дарение». За да ги помнят и внуците им. Може и плоча да им сложат в Панаира.

Но ако спрем поредната кражба, пловдивчани ще ни благодарят, и ще кажат, че не сме си губили времето и не сме трошили обществени пари напразно.

Накрая е редно да допълня две имена, на общински съветници, които не гласуваха за първата кражба на Панаира. Председателят на Общинския съвет Страшимир Дочков и Пенка Калинкова.

Благодаря за вниманието.

Божидар Здравков
Общински съветник от ППГОС от „Реформаторски блок“

*публикувано в plovdivskinovini.com

Позиция на ДСБ относно транспортния проект в Пловдив

 

Във връзка с провала на транспортния проект в гр. Пловдив, който още не е завършен, и използвайки публични данни, ние от ДСБ Пловдив констатираме, че община Пловдив е действала напълно безотговорно при изпълнението на проекта. Общината, в качеството ѝ на Възложител по договора за изграждане, внедряване и поддръжка на система за управление на градския транспорт, не е защитила обществения интерес на пловдивчани, като неправомерно е разплатила 8 154 192. 50 лв. и едновременно с това си е вързала ръцете като е приела работата на изпълнителя, в резултат на което не е потърсила неустойка от фирмата изпълнител на стойност 81 541 лв. на ден за забавата на изпълнението на проекта.

Първи проблем: Общината е направила окончателно плащане на фирмата изпълнител на стойност 8 154 192.50 лв., при условие, че по реда на сключения договор то следва да се извършва след “окончателно въвеждане на всички системи в експлоатация, провеждане на обучения……..” (чл. 9 от договора). В допълнение на това, окончателното плащане по реда на договора следва да бъде реализирано след двустранно подписан приемо-предавателен протокол и след представяне на фактура оригинал. От наличните публични данни, става ясно, че общината е разплатила тези средства, което недвусмислено означава, че общината официално е приела работата на Изпълнителя за свършена към края на 2015 г. А днес, в средата на 2016 г., проектът още не е пуснат в експлоатация.

Втори проблем: От наличните данни в сайта на АОП се вижда, че договорът с фирмата е приключил на 31.12.2015 г. Общината от своя страна е имала право да претендира за неустойка за забавата на фирмата изпълнител в размер на 81541 лв.  на ден (0.5% на ден от стойността на целия договор – чл. 31 от договора). Общата сума, която общината е можела да поиска  като неустойка за забавеното изпълнение от страна на фирмата, е 4 892 515 лв., която е 30% от стойността на договора. Но с приемането на работата за свършена, общината сама си е вързала ръцете и няма възможност към момента да предяви такава претенция.

Трети проблем: От сайта на АОП се вижда, че Община Пловдив на 28.01.2016 г. е изпратила към АОП информация за изпълнението на договора за изграждане, внедряване и поддръжка на система за управление на градския транспорт, където е упоменала, че договорът е изпълнен в срок, е изпълнен в пълен обем, всички суми са разплатени и във връзка с изпълнение на договора не се дължат суми и не са платени неустойки. А към ден днешен, системата за управление на градския транспорт не функционира.

Ние от ДСБ Пловдив питаме ръководството на община Пловдив:

1.    Защо община Пловдив е извършила окончателно плащане, след като проектът не е бил завършен? Кой е разписал приемо-предавателния протокол, кой е приел цялата работа за свършена в края на 2015 г., след като юли месец на 2016 г. системата още не функционира и кой ще понесе отговорност за това деяние?

2.    Вързала ли си е ръцете община Пловдив като е приела цялата работа на фирмата изпълнител и не е претендирала неустойки на стойност 81 541 лв. на ден?

3.    Излъгала ли е община Пловдив Агенцията за Обществени Поръчки с информацията, че договорът е изпълнен в пълен обем и в срок?

ДСБ – Пловдив призовава ръководството на община Пловдив да поеме отговорност и да спре да занимава пловдивчани с уволнението на някакви експерти във фирмата изпълнител. Първа задача на общината следва да бъде предявяването на претенция, ако се налага и по съдебен ред, и да защити в максимална степен парите на пловдивчани!

Ако кметът Тотев не реагира своевременно и адекватно, ние сме в готовност да предприемем действия на национално ниво чрез нашите народни представители.

Пълен запис на пресконференцията.

Page 12 of 63« First...«1011121314»203040...Last »