ДСБ СЪЗДАВА ЗАЕДНО С ГРАЖДАНИТЕ НА ПЛОВДИВ МОЩНА ГРАЖДАНСКА АЛТЕРНАТИВА

14467069_1118182408278748_2000896965_o1На 27.09.2016 г. в Пловдив се даде начало на изграждането на Гражданска платформа НАШИЯТ ПЛОВДИВ.

„НАШИЯТ ПЛОВДИВ“ е гражданска платформа, която ще бъде изградена в продължение на 24 месеца, чрез поредица от срещи с различна тематика. Темата – Културното развитие на Пловдив беше повода за първата ни среща и задълбочен разговор.
ПЛАТФОРМАТА „НАШИЯТ ПЛОВДИВ“ ще бъде мощен изразител на гражданска алтернатива, която има за цел да събори високата и дебела стена между гражданите и политици в града ни.

Създаваме тази платформа водени от две основни обстоятелства. Едното е, че в момента базовата идеята за представителството на гражданските интереси липсва и управляващите не се интересуват от мнението на гилдиите и авторитетите в отделни области. Второто е свързано с меритократичния идеал, който практически не съществува и заради това хората членуват в политическия партии само и единствено да получават облаги и да бъдат назначавани на работа. Ясно е, че това буди недоволство в редица хора, които знаят в каква посока трябва да се движи града ни. Затова провеждаме срещите извън партийните зали, отвъд партийните формати и политическото дребнотемие в Пловдив. Защото вярваме, че Градът под Тепетата се нуждае от мнението на експертите в различните области, които желаят да стоят в страни от политическите партии.

„Силни послания и ясни приоритети, изработени съвместно с авторитети от различни области в продължение на 24 месеца, е това, което може да промени ракурса на Пловдив.
Целим да обединим една силна гражданска енергия от 1500 човека, експерти в различни области, в продължение на две години, която да посочи правилния (антисистемен) подход за развитието на града ни. Тези хора, с техните биографии и авторитет, ще посочат новия дискурс и дневен ред на Пловдив. А ние поемаме ангажимент да стоим зад тези послания и да се борим за реализирането на тези приоритети

Това, което ни отличава силно от всички партии, които са се опитвали да събират гилдиите, са три неща:
– Не го правим преди избори, а години преди това;
– ДСБ поема ангажимент да застава зад позициите и посланията, излъчени от гражданската платформа;
– ДСБ ще отвори листите си след 3 години за гражданско участие. По този начин, с лично участие на авторитети при вземане на решенията за Пловдив, се гарантира в максимална степен защитаване интереса на отделните гилдии и граждански интереси в града ни. Без партиен натиск, без партийни повели и без скрито или открито провеждане на лични интереси.“
Това обяви лидерът на ДСБ Пловдив Йордан Иванов.

 

По темата за културното развитие на Пловдив едни от основните теми, които повдигнаха някои присъстващи, бяха:

 • Пловдив – Европейска столица на културата 2019 и неподготвеността ни към момента да посрещнем това предизвикателство. Общото убеждение е, че следва културните общности, гражданите, сдружения и НПО , политическите партии (независимо от тяхната ангажираност) да осъществят подготовката на Пловдив за това важно събитие;
 • Възпитаването на децата ни в духа на истински           културни ценности. Възможните взаимодействия с училища и детски градини относно програмите и начина на преподаването им в тази посока.
 • Безобразието със занемаряването и разрушаването на ценни, не само за Пловдив, архитектурни и културни паметници;
 • Липсата на дългосрочна визия, креативност и конкуренция при прилагането на политики, свързани с културата;
 • Чистотата, нивата на замърсеност на въздуха в Пловдив, хигиената на града;
 • Проблемите с прозрачността и целесъобразността на разходването на публични средства за културни дейности, шуробаджанащината;
 • Системното пренебрежително отношение към пловдивските Дейци на Културата и техните талант, умения и компетенции.Но конкретни послания и приоритети, които бяха излъчени на срещата за културното развитие на Пловдив, ще бъдат представени пред медии непосредствено след като бъдат обработени, съгласувани и одобрени от всички присъстващи и взели участие на срещата.

 

 

Позиция на РБ Пловдив – Относно увеличаващата се задлъжнялост на града

10172732_1409308229336130_1017079521_n

Общинските съветници от Реформаторския блок заявяват, че задълженията на община Пловдив по изплащане на заеми нарастват обезпокоително и пикът ще настъпи през следващата 2017 г., когато общият размер на  кредитите ще достигне 52 млн. лв.

Това става ясно от прогнозата за развитието на бюджета до 2019 г., която ще се обсъжда на сесията на Общинския съвет на 13 септември 2016 г. На същото заседание ще гласуваме и отчета за изпълнението на бюджета за първите 6 месеца на този година, а той показва, че събираемостта на местните приходи е добра. По  някои показатели за полугодието са събрани 60 на сто от планираните постъпления, а това означава, че в увеличаването на събираемостта няма особен потенциал. Затова се чувстваме длъжни да алармираме, че ако изплащането на увеличения размер на заемите не може да бъде покрито от по-висока събираемост, остава другият път – вдигането на местните данъци и съкращаването на администрацията. Предупреждавахме за това още преди година и сега трябва да кажем на своите избиратели, че бюджетът за следващата година е изправен пред рискове и се планира дефицит. Чак през 2019 г. нивата на задлъжнялост на общината ще се върнат на равнището от сегашната 2016 г., така че очакваме решението, което ще предложи градската управа. Въпреки че подкрепяме  и обновяването на уличната мрежа на Пловдив и добре знаем, че всеки ремонт води до неудобства, не можем да подминем факта, че много улици бяха затворени едновременно. Затова призоваваме в бъдеще реконструкциите на улици и булеварди да се правят при по-добре обмислен план. Прави впечатление, че невинаги бързо се актуализират указателните  знаци след промяна на организацията на движението, а това е наложително, защото би помогнало на хората да се ориентират по-лесно.

ДСБ предлага решение за спасяване на Първа Градска!

dsb-logo-new

Политическа позиция на ДСБ

 

 

МБАЛ „Св. Мина“ Пловдив може да бъда спасена.
ДСБ предлага решение за спасяване на Първа Градска, което е в интерес на пациентите, гилдията и не товари общинския бюджет.

 

 

   Финансовото състояние на първа МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив е изключително тежко и практически застрашава осъществяването на медицинска дейност. Некомпетентото  управление на предходните ръководства е генерирало задължения за болницата в размер на 2 916 843 лв. към 29.02.2016г. Финансовите резултати оставят впечатление за целенасочено управление на болницата в посока фалит.

 

Единственото смислено, работещо и целесъобразно решение, което би довело до оздравяване на лечебното заведение и повишаване качеството на здравните услуги, е  обединение на структурите на МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив и „Комплексен Онкологичен Център – Пловдив”.

Това сливане ще реши редица неотложни за функционирането на лечебните заведения въпроси и ще доведе до следните положителни ефекти:

 

 • Спасяване на МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив ЕООД от умишлен, сигурен фалит, към който е водена до момента;
 • Обединяване на персонала от МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив с този от 4-те сгради на „Комплексен Онкологичен Център – Пловдив”, находящи се на територията на университетска болница. Новото обединено заведение ще се помещава в сградата на МБАЛ „Св. Мина”- Пловдив, находяща се на ул. „Иван Вазов” № 69;
 • Решаване на проблема със спешното обслужване на оконболните пациенти. До момента КОЦ – Пловдив не е предоставял тази услуга и това е сериозен проблем за онкоболните;
 • Фактическо реализиране на идеята за комплексност на медицинската услуга, като онкоболните ще бъдат обслужвани и консултирани от значително по-голям брой и вид специалисти без да бъдат прехвърляни за консултации и изследвания между 3, 4, а понякога и 5 лечебни заведения;
 • Обединението би дало възможност на КОЦ- Пловдив да предоставя специализирана кардиологична помощ на пациентите си, което в момента не се случва;
 • Отделението по образна диагностика на КОЦ – Пловдив ще има на разположение компютърен томограф /скенер/, без за това да се разходват допълнителни средства от общинския бюджет в рамките на близо 1 милион лева;
 • Освободените сгради на КОЦ- Пловдив, находящи се на територията на Университетска Болница, ще осигурят свеж финансов ресурс за покриване на задълженията на МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив. Този ресурс би отговорил на нуждите от средства, необходими за трансформиране и оборудване на базата на новосъздаденото лечебно заведение;
 • Създаване на отделение за долекуване, продължително лечение и рехабилитация, ситуирано на територията на настоящата АГ клиника „Весела”, която е сега част от структурата на МБАЛ „Св. Мина”. По този начин се решава един от най-болезнените проблеми на КОЦ – Пловдив, а именно липсата на леглова база за палиативни грижи.
 • На фона на остро изразения дефицит на лекари и медицински сестри във всички области и специалности, структурното обединяване на отделенията в МБАЛ „Св. Мина” Пловдив и КОЦ – Пловдив ще реши по същество проблема с кадровия потенциал;
 • Оптимизиране на административни разходи за управление на две лечебни заведения;
 • Не е необходим допълнителен финансов ресурс от страна на общ. Пловдив, за да може МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив ЕООД да бъде спасена.

 

След като ръководството на общината проспа натрупването на задължения от страна на МБАЛ „Св. Мина”- Пловдив ЕООД  и не предприе никакви действия навреме, за да не възникне този проблем, ние от Демократи за Силна България даваме единственото работещо решение, което би довело до защитаване на обществения интерес без практически да се натоварва бюджета на общината.

Всякакви други действия и решения от страна на ръководството на общ. Пловдив за спасяването на лечебното заведение ще бъдат възприемани като умишлено водене на болницата към фалит. В т.ч. намерението за обединяване на МБАЛ „Св. Мина” с МБАЛ „Св. Пантелеймон”– водене на две болници към фалит, защото МБАЛ „Св. Пантелеймон”  не може да поеме финансовите задължения на МБАЛ „Св. Мина”. Също така има сериозни подозрения за умишлени, че МБАЛ „Св. Мина“ се държи в будна кома с цел скрита приватизация чрез ПЧП. Това действия е категорично против обществения интерес и е само и единствено в услуга на лични интереси.

 

Експертите на ДСБ стигнаха до това решение за спасяване на МБАЛ „Св. Мина“ – Пловдив ЕООД, водени от мисълта за гарантирането правата на пациентите.
Отбелязваме, че решението, което предлагаме, е съобразено и с нуждите на гилдията, а не е основано само и единствено на икономико-финансова обосновка .

 

   Настояваме при предприемане на каквито и да е било действия за спасяването на Пъра Градска Болница, общината да извърши пълна проверка на първопричините за сегашното състояние на болницата, да оповести виновниците и те да поемат своята отговорност!

 

 

Ръководството на ПП ДСБ Пловдив

 

Официален имейл за контакт: plovdiv@dsb.bg

Page 11 of 64« First...«910111213»203040...Last »