Даниела Желязкова: “Липсват Наредба и Програма за управление на общинските имоти”

“Задължение на администрацията е да изготви Наредба за разпореждане и управление на общинските имоти. Това е заложено в Закона за общинска собственост и неприемането й води до големи санкции, наложени персонално на кмета на Общината”, това каза на днешното заседание общинският съветник от ДСБ Даниела Желязкова по повод върнатото от областния управител решение, разгледано като точка 2 на днешната сесия на Общинския съвет. То се отнася за продажба на място в район “Тракия” за паркинг. “В дневния ред на заседанията на Общинския съвет не трябва да се допускат предложения за решения, докато не се приеме подобна наредба. Затова аз предлагам да се отмени решение N 7, взето с протокол N 2 от 21.01.2010 г. с мотиви: липса на приета Наредба за разпореждане и управление на общински имоти.” уточни още Желязкова.

На твърдението на заместник-кмета Петко Атанасов, че подобна наредба е изготвена, но все още не е приета от Общинския съвет и е върната за доработване, Даниела Желязкова допълни: “Имайте предвид, че освен наредбата, ние още не сме приели и програма за управление на общинските имоти, нещо което трябва да направим преди приемането на бюджета на Пловдив за 2010г. Как иначе ще го гледаме? Добре е администрацията да вземе под внимание всички тези забележки. В тази връзка не забравяйте, че ни предстои и приемане на стратегия за управление на паркирането в Пловдив.”

Коментари очакваме на фен страницата на ДСБ Пловдив във Facebook

сподели ме