About ДСБ Пловдив


Website: http://dsb-plovdiv.org
ДСБ Пловдив has written 144 articles so far, you can find them below.


Спас Гърневски: ГЕРБ и ВМРО се надлъгват като разведени съпрузи

Г-н Гърневски, като политик с опит, какво мислите за филма с предизборните изяви на ГЕРБ?

Признавам си, че не съм гледал този филм, нито пък съм проявявал особен интерес към него. Като човек с опит веднага си дадох смет­ка, че в случая става въпрос за поредния по­литически рунд, в който непримирими противни­ци си нанасят тежки крошета. Когато изчетох ко­ментарите, си зададох въпроса: толкова ли са елементарни политици­те на ГЕРБ, че сами да документират във филм „причините” за своята победа?

Има ли смисъл от извънредна сесия, на която случаят да бъде дискутиран, и ако бъде направено предложение да се се­зират правораздавателните институ­ции, как ще гласувате?

Не, няма никакъв смисъл от тази извън­редна сесия. Общинският съвет не е трибунал, нито може да осъществи разследване, нито да раздава присъ­ди. Що се отнася до ком­петентните органи, на тях въобще не им е не­обходима санкция на местния парламент, за да започнат разследва­не по казуса. Изнесеното в медиите е предоста­тъчно, за да се самосезират и вече би трябва­ло да е стартирала съот­ветната процедура. Що се отнася до въпрос дали бих я подкрепил – разбира се. Всеки истин­ски демократ би трябва­ло не само да подкрепи, но и да изиска тази про­цедура, а за партия ГЕРБ това е абсолютно задължително. Полити­ческата принципност се доказва не с думи, а с действия. (more…)

Спас Гърневски: Спрете циничната гавра с управлението на града ни!

Дами и господа управляващи,

Като бивш кмет на Пловдив и настоящ общински съветник от Синята коалиция напълно съм наясно както с технологията на управлението, така и с предизвикателствата, касаещи развитието на Пловдив. Ето защо ви призовавам най-отговорно: Спрете циничната гавра с управлението на града ни. Прекратете възможно най-бързо този абсурден експеримент, това трагикомично шоу, в което управляващата лява коалиция превърна местното самоупправление под тепетата!

До подобно падение едва ли някога пловдивската управа е стигала.

Г-н Кмете, във философията на управлението на един град винаги основната роля се пада на кмета като мажоритарен избраник, независимо дали управлява с партия или коалиция от партии. От силата, компетенцията и политическите качества на кмета зависи успехът на управлението. Ето защо е крайно време да преустановите този смешен плач, предназначен за наивници, колко Ви е тежко с тази коалиция! (more…)

Спас Гърневски: Редуцирането броя на общинските съветници намалява политическата представителност

Редуцирането на броя на общинските съветници не е добро решение, защото се намалява политическата представителност в общинския съвет, а според закона именно той е този, който ръководи дейността на общината. Що се отнася до това, районните кметове да бъдат назначавани след таен вот в Общинския съвет, мисля, че има логика. Все пак местният парламент е принципалът на властта и когато районните кметове биват избирани мажоритарно, от тях се очаква да имат определени правомощия, но де факто това не е така. Тук бих стигнал и по-далеч. Защо и големият кмет да не бъде избиран от местният парламент, след като той в крайна сметка изпълнява решенията на съвета. (more…)

Page 12 of 48« First...«1011121314»203040...Last »