Позиция на РБ Пловдив – Относно увеличаващата се задлъжнялост на града

10172732_1409308229336130_1017079521_n

Общинските съветници от Реформаторския блок заявяват, че задълженията на община Пловдив по изплащане на заеми нарастват обезпокоително и пикът ще настъпи през следващата 2017 г., когато общият размер на  кредитите ще достигне 52 млн. лв.

Това става ясно от прогнозата за развитието на бюджета до 2019 г., която ще се обсъжда на сесията на Общинския съвет на 13 септември 2016 г. На същото заседание ще гласуваме и отчета за изпълнението на бюджета за първите 6 месеца на този година, а той показва, че събираемостта на местните приходи е добра. По  някои показатели за полугодието са събрани 60 на сто от планираните постъпления, а това означава, че в увеличаването на събираемостта няма особен потенциал. Затова се чувстваме длъжни да алармираме, че ако изплащането на увеличения размер на заемите не може да бъде покрито от по-висока събираемост, остава другият път – вдигането на местните данъци и съкращаването на администрацията. Предупреждавахме за това още преди година и сега трябва да кажем на своите избиратели, че бюджетът за следващата година е изправен пред рискове и се планира дефицит. Чак през 2019 г. нивата на задлъжнялост на общината ще се върнат на равнището от сегашната 2016 г., така че очакваме решението, което ще предложи градската управа. Въпреки че подкрепяме  и обновяването на уличната мрежа на Пловдив и добре знаем, че всеки ремонт води до неудобства, не можем да подминем факта, че много улици бяха затворени едновременно. Затова призоваваме в бъдеще реконструкциите на улици и булеварди да се правят при по-добре обмислен план. Прави впечатление, че невинаги бързо се актуализират указателните  знаци след промяна на организацията на движението, а това е наложително, защото би помогнало на хората да се ориентират по-лесно.

сподели ме