ДСБ Пловдив няма да подкрепи бюджет на необоснованите разходи и партийните назначения!

dsb-logo-new

Политическа позиция на ДСБ Пловдив:

Разходи за администрацията и назначенията – растящи и на партиен признак
Близо половината от разходите на община Пловдив са за администрация. Това е изцяло в разрез с нашите убеждения, че администрацията на община Пловдив трябва да бъде малка, професионална, близка до хората и изградена на принципа на можещия и знаещия, а не на послушния и верния на партията. Още по-притеснителен е растежът на разходите за заплати и осигуровки спрямо 2016 г. В Бюджета не виждаме никакви усилия в посока оптимизиране на процесите в общината и изграждане на малка, добре работеща администрация.

 Подготовката на Европейска столица на Културата „Пловдив 2019“ – зависима от София

Приоритет на ДСБ Пловдив за 2017 г. е адекватната, качествена и независима от София подготовка за Европейска столица на Културата 2019 г. През изминалата година няколко пъти станахме свидетели на това как Нашият Пловдив стана жертва на неразбирателството между Борисов и Тотев. От няколко месеца призоваваме общината да осигури ритмично финансиране на всички дейности по подготовката на това важно събитие, за да може то да не бъде бламирано в резултат на лични дрязги. Това наше искане, което е в интерес на пловдивчани, не е отразено в бюджета. Не може и не трябва да подчиняваме тази важна за Пловдив година на централната власт.

Работата на общината и ОбС – непрозрачна за гражданите

В бюджета за 2017 г. не е заложен никакъв финансов ресурс за прозрачност при управлението и харченето на парите и активите на пловдивчани. Работата на комисиите в ОбС е изцяло на тъмно, няма публичен регистър на питанията към кмета, заседанията на ОбС не се излъчват на живо. Отделянето на минимална средства в тази посока би дало превенция на арогантни гласувания от страна на целия ОбС Пловдив, и на огромните нарушения от ранга на транспортния проект, зоологическата градина и колодрума.

Паметниците на културата – рушащи се и през 2017 г.

Не виждаме никакви планове от страна на общината в посока справяне с рушащите се паметници на културата в града. Припомняме, че такъв законов механизъм съществува, но липсва воля от страна на общината, която може да извършва ремонти за своя сметка, а след това да потърси парите от собствениците на тези сгради. В Бюджет 2017 г. не са отделени средства за това.

С оглед на всичко горепосочено, ДСБ Пловдив няма да подкрепи бюджет 2017 г.


Ръководството на ПП ДСБ Пловдив

Официален имейл за контакт: plovdiv@dsb.bg

сподели ме