ДСБ пита в София #КОЙ е подписал документите за транспортния проект и предлага решение на проблема

dsb-logo-newДекларация на ДСБ
относно: Провала на транспортния проект в гр. Пловдив

През Юли месец тази година ние сигнализирахме публично за три груби нарушения от
страна на община Пловдив:

1. Община Пловдив е ощетила пловдивчани, като е разплатила сумата от почти
8 200 000 лв. за транспортния проект без фирмата изпълнител да си е свършила
работата (в нарушение на договора).

2. Общината си е вързала ръцете като е подписала документи за свършена работа, и
сега не може да иска неустойки от фирмата изпълнител в размер на близо 82 000 лв.
на ден (общо почти 5 000 000 лв.).

3. Общината е излъгала държавата, като е подала официална информация, че целият
договор е изпълнен в срок и пълен обем.

Призовахме ръководството на общ. Пловдив да каже кой е подписал протоколите и е
извършил плащането към фирмата, щом работата не е била свършена? Попитахме кой
ще понесе отговорност? До момента имаме редица отсрочки от страна на
ръководството на общината и уверения, че някога проектът ще заработи, но до
момента никой не е поел отговорност. Почти една година след като проектът
трябваше да е приключен, парите са платени, а работата не е свършена.

След нашата позиция от юли месец, ръководството на общината увери обществеността,
че проектът до 30.09. ще заработи. Но общината отново излъга пловдивчани – проектът
още не е пуснат в експлоатация.

Още тогава предупредихме, че ако никой не понесе отговорност за тези груби
нарушения с парите на пловдивчани, ние ще сигнализираме институциите на
национално ниво.

Ние от ДСБ ще сигнализираме компетентните институции, пред които проектът е
отчетен, за да разберем #КОЙ носи отговорност.
Пловдивчани имат право да знаят истината за транспортния проект!

След като общината вече е признала работата за свършена и е изтъргувала интереса на
пловдивчани, единственото решение е общината незабавно да изиска от фирмата
изпълнител гаранционно да отремонтира системата! Тази възможност съществува в
договора между общината и фирмата.

Ръководството на ПП ДСБ Пловдив

сподели ме