Декларация на градското събрание на ДСБ Пловдив

dsb-logo-new

1. Изразяваме тревогата си от начина, по който се управлява града ни, и потвърждаваме критичното си отношение към способността на градската управа да осигури нормалното протичане на ЕСК 2019:

Община Пловдив се ръководи без никакви гаранции за прозрачност, които би трябвало да осигурят справедливо разходване на парите на пловдивчани и честно управление в обществен интерес. Най-фрапантният пример в това отношение е отказът на кмета Иван Тотев да разкрие кой е реализирал плащането от над 8 000 000 лв. за таблата по спирките и системата за електронно таксуване – част от „Транспортния проект“, без работата да е свършена. Всеки един гражданин на Пловдив има право да знае защо е извършено това плащане, от кой е разпоредено и защо цялата работа на фирмата изпълнител е била приета за свършена без фактически това да е вярно. Прозрачна и модерно функционираща община, която да служи на пловдивчани, е възможна само ако ОбС Пловдив предприеме ефективни действия да направи, както своята работа публична, така и тази на общината.

Повече от половин година сигнализираме, че общината не полага достатъчно усилия за подготовка на ЕСК 2019.
Призоваваме ръководството на общината да изпълни препоръките в мониторинговия доклад от Брюксел и да осигури финансирането на този проект, за да може той да бъде успешен. Бъдещето на гр. Пловдив и провеждането на ЕСК 2019 не може и не трябва да стават заложници на неразбирателството между Иван Тотев и Бойко Борисов. Ние не приемаме за нормално общината да прави разплащания за над 8 000 000 лв. за работа, която не е свършена, а да не може да бъде осигурен финансов ресурс за ЕСК 2019.
Нека всички културни общности, граждани, общината, сдружения и политически партии (независимо от тяхната ангажираност) да съдействат за подготовката на това важно за гр. Пловдив събитие.

Предвид изложените по-горе факти, ние от ДСБ настояваме в бюджета за идната година община Пловдив да осветли програмата и приоритетите си за 2017 г.
Нашите приоритети за предстоящия бюджет са изцяло свързани с:
Пълната готовност на града ни да подготви адекватно и успешно проекта ЕСК 2019. Община Пловдив следва да осигури ритмично финансиране на всички дейности по подготовката на това мащабно събитие.
Прозрачността при управлението и харченето на активите и парите на пловдивчани. В предстоящия бюджет следва да се заложи финансов ресурс, който да подсигури прозрачното функциониране на ОбС и общинската администрация. Това би дало превенция на бъдещи нарушения от ранга на транспортния проект, арогантни гласувания от целия ОбС на решения, които са против интереса на Пловдив, разпродаването на града на парче.

2.  Даваме си ясна сметка, че в продължение на много години Гражданите, Авторитети и цели общности в града не са били чувани и мнението им е било пренебрегвано при реализирането на важни политики в Пловдив. Именно заради това, ние подкрепяме изцяло усилията на градското ръководство за отваряне на ДСБ към граждански организации, авторитети и отделни общности, с които да се създаде мощна гражданска алтернатива „НАШИЯТ ПЛОВДИВ“, която чрез поредица срещи и разговори да изгради Платформа за управление на града ни.
07.12.2016 г.
Градско събрание на ДСБ Пловдив

сподели ме