Божидар Здравков: Наглостта на поредния опит за кражба ме потресе

Odobrena ogledalno kato PepaОбщинският съветник Божидар Здравков излезе с декларация на днешната сесия на Обс по повод на събитията около Панаира, в която се казва:

Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмете, уважаеми г-жи и г-да общински съветници граждани на Пловдив. Всички ние първо сме граждани на Пловдив, след това общински съвеници.

Попитах г-н Гърневски предишната сесия как смята да работи за  благото на града като представител на Община в ОС на Панаира. Отговорът му запали искрица надежда – може пък с граждански натиск  да върнем нещо от откраднатото.

Абсолютен наивник на средна възраст +.

Наглостта на поредния опит за кражба ме потресе.

Държавата, от своите 49,3 6%собственост, смята да дари 20 % на Пловдив и 29 % на Варна. Защо на Пловдив? Може би защото  кметът  през 1937-38-39 залага в бюджета помощ за новия Международен панаир, член на UFI, а панаирния комитет сключва заем за обещетение на собствениците на очуждените за панаира имоти? Защо на Варна, а не на Ябланица или Цалапица? Защото г-н Гергов има имот, в който имало археологически находки, и щял бил може би да вдига артцентър (както възстанови къщите в Стария град и сега чужденците чакат с часове да ги разгледат – като катедралата в Барселона и в Кьолн). Не като в Пловдив, където няма център и археологически находки. А освен това Варна е изгубила съревнованието с Пловдив за международен панаир през 30-те години на миналия век. Един вид компенсация, затова по-голям процент.
Как ще стане това? Не се безпокойте, фокусът е отработен многократно, марионетките си знаят ролите.

Първо оценка. Имотът на г-н Гергов, Дупката както я знаят варненци, струва примерно 25 – 30 хил/ м 2. Не съм луд. Във Варна, преди години хотел на Гергов, на груб строеж, беше оценен над 11 000 лв/м 2. От тогава инфлация, супер локация, интерес на арабски шейхове и китайски инвеститори…30 – 40 хил./ м 2 ще дадат.

От друга страна панаирът. Западнал, комари от реката. Никакви приходи – за Община Пловдив, разбира се, не за Гергов. По отчети – само загуби, за 2015 – 1,524 милиона лв. Но благодетелят, съвременният Кудоглу и братя Евлоги и Христо Георгиеви едновременно, ще го вземе просто ей така, от добро сърце.

Уважаеми общински съветници, независимо в какво вярвате – Христос, Мохамед , Буда или в нищо, не забравяйте че повече от 100 000 граждани са ви повярвали. Леви, десни, центристи, патриоти, всички те са ни изпратили тук с надеждата, че ще бъдем по-добри от предшествениците. Ще се борим с всички сили за  интересите на гражданите.

Апелирам към съвестта ви. Обърнете се към вашите депутати, министри, хора във властта. Кажете: спрете, прекалихте!

(Показвам снимката на Гергов и Лукарски). Обещавам, че ще кача в Интернет до тези, имената на всички съветници, които подкрепят това «дарение». За да ги помнят и внуците им. Може и плоча да им сложат в Панаира.

Но ако спрем поредната кражба, пловдивчани ще ни благодарят, и ще кажат, че не сме си губили времето и не сме трошили обществени пари напразно.

Накрая е редно да допълня две имена, на общински съветници, които не гласуваха за първата кражба на Панаира. Председателят на Общинския съвет Страшимир Дочков и Пенка Калинкова.

Благодаря за вниманието.

Божидар Здравков
Общински съветник от ППГОС от „Реформаторски блок“

*публикувано в plovdivskinovini.com

Позиция на ДСБ относно транспортния проект в Пловдив

 

Във връзка с провала на транспортния проект в гр. Пловдив, който още не е завършен, и използвайки публични данни, ние от ДСБ Пловдив констатираме, че община Пловдив е действала напълно безотговорно при изпълнението на проекта. Общината, в качеството ѝ на Възложител по договора за изграждане, внедряване и поддръжка на система за управление на градския транспорт, не е защитила обществения интерес на пловдивчани, като неправомерно е разплатила 8 154 192. 50 лв. и едновременно с това си е вързала ръцете като е приела работата на изпълнителя, в резултат на което не е потърсила неустойка от фирмата изпълнител на стойност 81 541 лв. на ден за забавата на изпълнението на проекта.

Първи проблем: Общината е направила окончателно плащане на фирмата изпълнител на стойност 8 154 192.50 лв., при условие, че по реда на сключения договор то следва да се извършва след “окончателно въвеждане на всички системи в експлоатация, провеждане на обучения……..” (чл. 9 от договора). В допълнение на това, окончателното плащане по реда на договора следва да бъде реализирано след двустранно подписан приемо-предавателен протокол и след представяне на фактура оригинал. От наличните публични данни, става ясно, че общината е разплатила тези средства, което недвусмислено означава, че общината официално е приела работата на Изпълнителя за свършена към края на 2015 г. А днес, в средата на 2016 г., проектът още не е пуснат в експлоатация.

Втори проблем: От наличните данни в сайта на АОП се вижда, че договорът с фирмата е приключил на 31.12.2015 г. Общината от своя страна е имала право да претендира за неустойка за забавата на фирмата изпълнител в размер на 81541 лв.  на ден (0.5% на ден от стойността на целия договор – чл. 31 от договора). Общата сума, която общината е можела да поиска  като неустойка за забавеното изпълнение от страна на фирмата, е 4 892 515 лв., която е 30% от стойността на договора. Но с приемането на работата за свършена, общината сама си е вързала ръцете и няма възможност към момента да предяви такава претенция.

Трети проблем: От сайта на АОП се вижда, че Община Пловдив на 28.01.2016 г. е изпратила към АОП информация за изпълнението на договора за изграждане, внедряване и поддръжка на система за управление на градския транспорт, където е упоменала, че договорът е изпълнен в срок, е изпълнен в пълен обем, всички суми са разплатени и във връзка с изпълнение на договора не се дължат суми и не са платени неустойки. А към ден днешен, системата за управление на градския транспорт не функционира.

Ние от ДСБ Пловдив питаме ръководството на община Пловдив:

1.    Защо община Пловдив е извършила окончателно плащане, след като проектът не е бил завършен? Кой е разписал приемо-предавателния протокол, кой е приел цялата работа за свършена в края на 2015 г., след като юли месец на 2016 г. системата още не функционира и кой ще понесе отговорност за това деяние?

2.    Вързала ли си е ръцете община Пловдив като е приела цялата работа на фирмата изпълнител и не е претендирала неустойки на стойност 81 541 лв. на ден?

3.    Излъгала ли е община Пловдив Агенцията за Обществени Поръчки с информацията, че договорът е изпълнен в пълен обем и в срок?

ДСБ – Пловдив призовава ръководството на община Пловдив да поеме отговорност и да спре да занимава пловдивчани с уволнението на някакви експерти във фирмата изпълнител. Първа задача на общината следва да бъде предявяването на претенция, ако се налага и по съдебен ред, и да защити в максимална степен парите на пловдивчани!

Ако кметът Тотев не реагира своевременно и адекватно, ние сме в готовност да предприемем действия на национално ниво чрез нашите народни представители.

Пълен запис на пресконференцията.

Район Централен – Събрание за излъчване на делегати

Уважаеми членове на ДСБ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с предстоящото XV НАЦИОНАЛНО СЪБРАНИЕ НА ПП ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ, което ще се проведе на 16.07.2016г.(събота) в к.к. Боровец 2010, община Самоков, хотел Рила, зала 1 и 2.

ДСБ Район Централен ще проведе събърание за избор на делегати, които да представляват района. Събранието ще се проведе на 07,07,2016г. (четвъртък), от 18:30 часа, в клуба на Район Централен на бул. Санкт Петербург №1 (високият блок до надлез “Родопи”).

(more…)