Стига театрални сценки, бюджетът е на червено

Пепа ДеведжиеваПламен Орешарски незабавно трябва да подаде оставка, а не да се правят театрални постановки за това. Реформаторският блок още от самото назначаване на този кабинет и след започването на протестите иска оставката на правителството. А на базата на официалните данни, публикувани на сайта на Министерство на финансите, които показват състоянието на бюджета и неговата макрорамка, положението става все по-рисково, което налага незабавната оставка на това правителство.  Ето какво показват данните:

Относителното изоставане на изпълнението на данъчно-осигурителните приходи спрямо 2013 г е с 1.5 пункта, или с 365 млн. лв. Още по-голямо е относителното изоставане само при данъчните приходи(без осигуровките), което е 2.3 пункта, или 415 млн. лв. В същото време изпреварването на разходите, които прави държавния бюджет в сравнение с м.г. е с 2.9 на сто, а дефицитът в държавния бюджет е с 27,4 на сто спрямо първото тримесечие на 2013-а. Има дефицит натрупан от 10,2 пункта. За първи път след 2010 година общите постъпления в държавния бюджет за първото тримесечие на 2014 година са с 80 милиона по-малко от тези за предходната година. Състоянието сега е много по-критично от 2010 година, когато стартира световната криза. Постъпленията от ДДС са по-малко със 172 милиона от тези в първото тримесечие на 2013 година. Причините за срива на приходите от ДДС са натрупана дефлация за първо тримесечие на 2014 спрямо същия период , което е 2,4 на сто. Спадът на крайното потребление, като тази тенденция продължава да се задълбочава и не е направено нищо, за да се съживи икономиката. Спадът на цените на вносните стоки е между 3 и 4%. Вътрешната политическа нестабилност продължава да действа рестриктивно върху потреблението и инвестициите и се проявява в увеличаване на спестяванията на гражданите и фирмите. Непреодоляване и задълбочаване на организационните проблеми, корупционните практики и политическите влияния снижават ефективността на приходите в администрацията (НАП и  митници).

Всичко това правителството се опитва да обясни с украинската криза. Тя стартира в средата на месец април и няма такова пряко влияние върху приходите и разходите на първото тримесечие в 2014 година. През тази година не се очертава никакво стопанско оживление и възможности за ускоряване на икономическия растеж. Заетостта и безработицата нямат никакво подобрение спрямо нивата на 2013 година. Продължава да се влошава демографската структура и съотношенията между заети, осигуряващи се и пенсионирани лица. В нито един стопански сектор не се наблюдава съществено оживление и подобряване на перспективите. Разходите, които прави правителството, нарастват със 130 милиона лева на фона на намаляващите се приходи. Няма вече буфери в държавния бюджет, които да спомагат изплащането на социалните разходи, които обещаха да направят за увеличаване на детските и други социални помощи. Нарастващите задължения на НЕК са между 1 и 2 млрд. евро, очаква се всеки момент БДЖ да фалира. Ако тези две държавни структури в един и същи момент бъдат обявени във фалит, то не кредитният рейтинг ще ни спадне с един пункт, а чуждите инвеститори тотално ще ни забравят.

Единственото радикално решение е промяна на политическия климат чрез незабавна оставка на Орешарски и незабавни избори.  Чета, че Орешарски имал план за работа до края на септември. Така може да си го откара и до края на годината. Краят на септември или началото на октомври е разумен вариант за избори.

Източник: Марица®

сподели ме