СОФИЯ ПОТВЪРДИ НЕРЕДНОСТИ С ТРАНСПОРТНИЯ ПРОЕКТ

elektronno-tablo-plovdiv3След поредицата от лъжи (повече от 1 година) от страна на ръководството на общ. Пловдив, че таблата по спирките и системата за таксуване ще заработят, ние от ДСБ Пловдив бяхме принудени да се обърнем към институциите в София, които отговарят за финансиране на този проект. След пресконференция на ДСБ, последното обещание на кмета Тотев беше, че системата ще заработи на 01.01.2017 г., но то отново не бе изпълнено. В резултат на нашето питане, органът, който е финансирал транспортния проект, твърди, че проектът е изпълнен в срок, но признава следните четири неща: 1. При първата проверка, която е проведена (в началото на 2016), системата за електронно таксуване и таблата по спирките не са работили по предназначение. 2. След направена проверка от м. юни не се констатира никакъв напредък по отстраняване на проблемите, освен че фирмата изпълнител е била уведомена за проблема. 3. Управляващият Орган потвърждава, че и след м. август не е направено достатъчно за цялостното функциониране на системата. 4. УО планира да извърши проверка през м. декември. Ние нямаме никаква информация за тази проверка, общината не е уведомила обществеността. Припомняме, че: - Община Пловдив е ощетила пловдивчани, като е разплатила сумата от почти 8 200 000 лв. за транспортния проект без фирмата изпълнител да си е свършила работата (в нарушение на договора). - Общината си е вързала ръцете като е подписала документи за свършена работа, и сега не може да иска неустойки от фирмата изпълнител в размер на близо 82 000 лв. на ден (общо почти 5 000 000 лв.). - Общината е излъгала държавата, като е подала официална информация, че целият договор е изпълнен в срок и пълен обем. След този отговор на институциите в София, ние питаме ръководството на община Пловдив: 1. Минала ли е проверка през м. декември от Управляващия Орган във връзка с неработещите табла по спирките и системата за електронно таксуване? 2. Защо обществеността не е била осведомена за тази проверка, ако е имала такава? 3. Кой ще понесе отговорност за окончателното плащане от почти 8 200 000 лв.? 4. Кой ще понесе отговорност за непотърсените неустойки в размер на 81 541 на ден (общо почти 5 000 000 лв.)? Ръководството на ПП ДСБ Пловдив Официален имейл за контакт: plovdiv@dsb.bg
сподели ме