ДСБ предлага решение за спасяване на Първа Градска!

dsb-logo-new

Политическа позиция на ДСБ

 

 

МБАЛ „Св. Мина“ Пловдив може да бъда спасена.
ДСБ предлага решение за спасяване на Първа Градска, което е в интерес на пациентите, гилдията и не товари общинския бюджет.

 

 

   Финансовото състояние на първа МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив е изключително тежко и практически застрашава осъществяването на медицинска дейност. Некомпетентото  управление на предходните ръководства е генерирало задължения за болницата в размер на 2 916 843 лв. към 29.02.2016г. Финансовите резултати оставят впечатление за целенасочено управление на болницата в посока фалит.

 

Единственото смислено, работещо и целесъобразно решение, което би довело до оздравяване на лечебното заведение и повишаване качеството на здравните услуги, е  обединение на структурите на МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив и „Комплексен Онкологичен Център – Пловдив”.

Това сливане ще реши редица неотложни за функционирането на лечебните заведения въпроси и ще доведе до следните положителни ефекти:

 

 • Спасяване на МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив ЕООД от умишлен, сигурен фалит, към който е водена до момента;
 • Обединяване на персонала от МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив с този от 4-те сгради на „Комплексен Онкологичен Център – Пловдив”, находящи се на територията на университетска болница. Новото обединено заведение ще се помещава в сградата на МБАЛ „Св. Мина”- Пловдив, находяща се на ул. „Иван Вазов” № 69;
 • Решаване на проблема със спешното обслужване на оконболните пациенти. До момента КОЦ – Пловдив не е предоставял тази услуга и това е сериозен проблем за онкоболните;
 • Фактическо реализиране на идеята за комплексност на медицинската услуга, като онкоболните ще бъдат обслужвани и консултирани от значително по-голям брой и вид специалисти без да бъдат прехвърляни за консултации и изследвания между 3, 4, а понякога и 5 лечебни заведения;
 • Обединението би дало възможност на КОЦ- Пловдив да предоставя специализирана кардиологична помощ на пациентите си, което в момента не се случва;
 • Отделението по образна диагностика на КОЦ – Пловдив ще има на разположение компютърен томограф /скенер/, без за това да се разходват допълнителни средства от общинския бюджет в рамките на близо 1 милион лева;
 • Освободените сгради на КОЦ- Пловдив, находящи се на територията на Университетска Болница, ще осигурят свеж финансов ресурс за покриване на задълженията на МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив. Този ресурс би отговорил на нуждите от средства, необходими за трансформиране и оборудване на базата на новосъздаденото лечебно заведение;
 • Създаване на отделение за долекуване, продължително лечение и рехабилитация, ситуирано на територията на настоящата АГ клиника „Весела”, която е сега част от структурата на МБАЛ „Св. Мина”. По този начин се решава един от най-болезнените проблеми на КОЦ – Пловдив, а именно липсата на леглова база за палиативни грижи.
 • На фона на остро изразения дефицит на лекари и медицински сестри във всички области и специалности, структурното обединяване на отделенията в МБАЛ „Св. Мина” Пловдив и КОЦ – Пловдив ще реши по същество проблема с кадровия потенциал;
 • Оптимизиране на административни разходи за управление на две лечебни заведения;
 • Не е необходим допълнителен финансов ресурс от страна на общ. Пловдив, за да може МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив ЕООД да бъде спасена.

 

След като ръководството на общината проспа натрупването на задължения от страна на МБАЛ „Св. Мина”- Пловдив ЕООД  и не предприе никакви действия навреме, за да не възникне този проблем, ние от Демократи за Силна България даваме единственото работещо решение, което би довело до защитаване на обществения интерес без практически да се натоварва бюджета на общината.

Всякакви други действия и решения от страна на ръководството на общ. Пловдив за спасяването на лечебното заведение ще бъдат възприемани като умишлено водене на болницата към фалит. В т.ч. намерението за обединяване на МБАЛ „Св. Мина” с МБАЛ „Св. Пантелеймон”– водене на две болници към фалит, защото МБАЛ „Св. Пантелеймон”  не може да поеме финансовите задължения на МБАЛ „Св. Мина”. Също така има сериозни подозрения за умишлени, че МБАЛ „Св. Мина“ се държи в будна кома с цел скрита приватизация чрез ПЧП. Това действия е категорично против обществения интерес и е само и единствено в услуга на лични интереси.

 

Експертите на ДСБ стигнаха до това решение за спасяване на МБАЛ „Св. Мина“ – Пловдив ЕООД, водени от мисълта за гарантирането правата на пациентите.
Отбелязваме, че решението, което предлагаме, е съобразено и с нуждите на гилдията, а не е основано само и единствено на икономико-финансова обосновка .

 

   Настояваме при предприемане на каквито и да е било действия за спасяването на Пъра Градска Болница, общината да извърши пълна проверка на първопричините за сегашното състояние на болницата, да оповести виновниците и те да поемат своята отговорност!

 

 

Ръководството на ПП ДСБ Пловдив

 

Официален имейл за контакт: plovdiv@dsb.bg

сподели ме